ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่”

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ธ.ค. 62 | 283 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นประธานในพิธีลำดำเนินกระบวนการในการแนะแนว . กิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 20 โรงเรียน ทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ชาตัน อาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และตัวแทนจาก CP ALL เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543