ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ

Example blog post alt

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ธ.ค. 60 | 2365 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชมศิริ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา PhD in Computer Systems จาก University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ งานวิจัยระดับปริญญาเอกของ ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Future Generation Computer Systems ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ที่มีค่า Impact Factor=3.997 โดยจัดอยู่ใน ERA Tier-A journal และ Q1 of SCImago Journal Rank


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287