ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

Example blog post alt

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแต่งกายตามเพศสภาพ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562

โพสโดย

14 พ.ย. 62 | 576 view

ประชาสัมพันธ์ถึงน้อง ๆ คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่มีความประสงค์แต่งกายตามเพศสภาพ ในการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ให้น้อง ๆ โหลดเอกสารแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะเตรียมเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุดนิสิต & ชุดครุยเรียบร้อยตามเพศสภาพ อย่างละ 1 รูป 2. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว ชุดนิสิต & ชุดครุยเรียบร้อยตามเพศสภาพ อย่างละ 1 รูป 3. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ พร้อมนำส่งที่งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ (พี่ตูมตาม) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53