ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ต้อนรับ Mr.Eric Obado พร้อมคณะจากฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี63

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ต้อนรับ Mr.Eric Obado พร้อมคณะจากฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี63

โพสโดย

5 พ.ย. 62 | 223 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนทเศ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Mr.Eric Obado พร้อมคณะจากประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ในปี 2563 และได้เข้าเยี่ยมชมห้อง English Corner ของคณะฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287