ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัลโครงการ Esan Egat Animation 2019

Example blog post alt

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัลโครงการ Esan Egat Animation 2019

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.ย. 62 | 797 view

30 กันยายนนี้ ขอเชิญคณะอาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมรับชมผลงานการประกวดแอนิเมชัน ESAN EGAT Animation 2019 รองชิงชนะเลิศ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 12.00 - 16.00 น. นอกจากนี้ภายหลังการประกาศผลรางวัลเสร็จสิ้นขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แรงบันดาลใจสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคม" โดย พี่อู๋ วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing director ที่ WinK WinK Production Co., Ltd.


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525