ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA CREATIVE CONTEST 2019 ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE”

Example blog post alt

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA CREATIVE CONTEST 2019 ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

26 ส.ค. 62 | 662 view

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดวีดิทัศน์ "NIA CREATIVE CONTEST 2019" ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคตในรูปแบบวีดิทัศน์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อผู้คนและประเทศ โดยโครงการนี้จะดำเนินการภายในระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525