ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA CREATIVE CONTEST 2019 ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE”

Example blog post alt

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ NIA CREATIVE CONTEST 2019 ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE”

โพสโดย

26 ส.ค. 62 | 453 view

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดวีดิทัศน์ "NIA CREATIVE CONTEST 2019" ในหัวข้อ “IMAGES OF FUTURES: HOW DO YOU WORK IN THE FUTURE” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคตในรูปแบบวีดิทัศน์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อผู้คนและประเทศ โดยโครงการนี้จะดำเนินการภายในระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53