ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ

โพสโดย

20 ส.ค. 62 | 494 view

19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287