ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Example blog post alt

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โพสโดย

9 ส.ค. 62 | 510 view

ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL) ระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษายุค Thailand 4.0”โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการโรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ” โดยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53