ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสื่อนฤมิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

Example blog post alt

หลักสูตร ป.โท ภาควิชาสื่อนฤมิตรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.ค. 62 | 412 view

ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรปริญญาเอก) วงรอบปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-204 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ศรีสะอาด จากคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินหลักสูตร . #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543