ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภาพความประทับใจ นิสิตรุ่นพี่ คณะไอที มมส. พาน้องใหม่ 62 ลงทะเบียนเรียน

Example blog post alt

ภาพความประทับใจ นิสิตรุ่นพี่ คณะไอที มมส. พาน้องใหม่ 62 ลงทะเบียนเรียน

โพสโดย

19 ก.ค. 62 | 769 view

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมพานิสิตใหม่ลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง LAB คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละภาควิชานั้นได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรุ่นพี่คอยให้คำแนะวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบลงทะเบียน รวมถึงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ โดยบรรยาการการลงทะเบียนเป็นไปด้วยคึกคักและอบอุ่น


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287