ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์และบริษัท โฟกัสอารีน่า มุ่งพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

Example blog post alt

คณะไอที มมส เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์และบริษัท โฟกัสอารีน่า มุ่งพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

15 ก.ค. 62 | 662 view

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมคณาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานพร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การร่วมจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน สหกิจศึกษา และการสมัครเข้าทำงานของนิสิตภายหลังสำเร็จการศึกษา ณ บริษัท อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น . โดยการศึกษาการดูงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คุณธีรภัทร์ บุตรโคตร กรรมการผู้จัดการบริษัท วันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด (ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ) และ อาจารย์ ดร. อภิศักดิ์ พัฒนจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการบริหารจัดการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต . นอกจากนี้ คณาจารย์เดินทางไปที่บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด บริษัทผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (e-Sport) ในเครือโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง ผู้นำด้านสื่อโฆษณาในจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและคณะภายใต้ MOU ความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ลงนามทำข้อตกลงกันไว้


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543