ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / IT Job Fair 2019 "เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ"

Example blog post alt

IT Job Fair 2019 "เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ"

โพสโดย

2 พ.ค. 62 | 1076 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีกำหนดจัดกิจกรรม IT Job Fair 2019 " เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ" ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้สมัครงานกับบริษัทโดยตรง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และบริเวณลานห้องโถงคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กร และบริษัทภายนอกที่มีความประสงค์ในการรับสมัครพนักงานเป็นอย่างดี


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908