ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / IT Job Fair 2019 "เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ"

Example blog post alt

IT Job Fair 2019 "เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ"

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

2 พ.ค. 62 | 847 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีกำหนดจัดกิจกรรม IT Job Fair 2019 " เตรียมพร้อมนิสิตสู่อาชีพ" ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้สมัครงานกับบริษัทโดยตรง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ และบริเวณลานห้องโถงคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กร และบริษัทภายนอกที่มีความประสงค์ในการรับสมัครพนักงานเป็นอย่างดี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525