ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ศรีทันดร ละครเวทีนิเทศศาสตร์เรื่องที่ 17

Example blog post alt

ศรีทันดร ละครเวทีนิเทศศาสตร์เรื่องที่ 17

โพสโดย

26 เม.ย. 62 | 849 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมละครเวทีประจำปี 2562 เรื่อง ศรีทันดร ขึ้นเมื่อวันที่ 20 -21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมรับชมละครเวทีนิเทศศาสตร์ พร้อมมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้แก่ทีมงานและนักแสดง . ดูภาพบรรยากาศได้ที่ ละคอนเวทีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . อัปเดตข่าวสารโดยกด #ติดตาม #seefirst #Like #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287