ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

โพสโดย

11 เม.ย. 62 | 621 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสรสนเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหาร การประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีประเภทสอง และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287