ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

11 เม.ย. 62 | 541 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสรสนเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหาร การประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีประเภทสอง และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543