ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนใหม่

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนใหม่

โพสโดย

2 เม.ย. 62 | 579 view

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287