ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

29 มี.ค. 62 | 517 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีของชาวอีสาน ภายใต้ชื่องาน "แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผพเหวด ฟังเทสน์คาถาพัน" . โดยในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีเชิญพระอุปคุต ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมร่วมเดินขบวนแห่พระอุปคุตไปยังอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม . และวันพุธที่ 27 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมแห่กัณฑ์หลอนไปยังงาน ตลอดจนบริการโรงทาน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543