ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

Example blog post alt

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

โพสโดย

29 มี.ค. 62 | 555 view

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 ซึ่งสนับสนุนโดย ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ให้นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน ได้แก่ น.ส.เบญจวรรณ อินทระ และนายพาณิชย์ สุดโคต จำนวนคนละ 35,900 บาท


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287