ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

Example blog post alt

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

29 มี.ค. 62 | 480 view

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 ซึ่งสนับสนุนโดย ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ ให้นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน ได้แก่ น.ส.เบญจวรรณ อินทระ และนายพาณิชย์ สุดโคต จำนวนคนละ 35,900 บาท


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543