ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะทำงาน SCG เข้าเยี่ยม นักวิจัยคณะไอที มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

คณะทำงาน SCG เข้าเยี่ยม นักวิจัยคณะไอที มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย

11 มี.ค. 62 | 884 view

คณะทำงาน CO-COON (โคคูน) จาก SCG (เครือปูนซีเมนต์ไทย) เข้าเยี่ยม ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง และ ผศ.ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สร้างแอปพลิเคชัน “เซียนแดรี่ฟาร์ม” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแสวงหาความร่วมมือ ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโคนมของไทย เพื่อให้พร้อมกับการเปิดเสรีการค้า ในปี 2568 ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287