ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 2 รางวัล ในเวทีประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ คว้า 2 รางวัล ในเวทีประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

โพสโดย

28 ก.พ. 62 | 447 view

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ในระดับอุดมศึกษา  จัดขึ้นโดยบริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการคลิปวีดีโอ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตีแผ่ความจริงของปัญหาของเสียเหลือทิ้งที่ได้จากการ ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร  และสร้างความตระหนักเพื่อหยุดปัญหานี้ โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลมีด้วยกัน 2 ทีม ดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีม G-Noon Film จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาชิกประกอบด้วย
นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล นายอรรถวุฒิ สาชะรุง นายอภิสิทธิ์  สอนนวล นายณัฐพงษ์  ชินอาจ
นายจรูณศักดิ์  สังข์ด่านจาก  นายอภิณัฐ  วิสัฒน์วรารมย์  นางสาวรวิศรา  แวดอุดม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ทีม 3511 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาชิกประกอบด้วย
นางสาวณฐาปุณณะมันคา พุทธาวชิระปาณี นางสาววรกมล นนทะแสง  นายศิรวิทย์ สินไชย
นาย พิชญุตม์ ทองเกลี้ยง  นาย ณัฐวุฒิ เหลืองคำ

การจัดการประกวดครั้งนี้ มีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ การประกวดวิดีโอคลิป หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ FOOD WASTE” ทั้งหมด 19 ทีม ะดับมัธยมศึกษาจำนวน 8 ทีม และระดับอุดมศึกษาจำนวน 11 ทีม ซึ่งการตัดสินรางวัลจะวัดจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของโจทย์ที่ได้รับ  มีความสมบูรณ์ด้านเทคนิคการผลิตองค์รวม เช่น ภาพ เสียง และมุมมองในการนำเสนอ และมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดได้


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53