ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดโครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2562

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดโครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2562

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

29 ม.ค. 62 | 971 view

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2562 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสร้างหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ IT-506 (Smart Classroom) โดยภายในโครงการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนจาก 3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543