ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะผู้แทนจาก กฟผ. เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี และผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม

Example blog post alt

คณะผู้แทนจาก กฟผ. เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี และผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม

โพสโดย

29 ม.ค. 62 | 1004 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี  ที่เดินทางมามอบของที่ระลึกในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น ได้เชิญคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ามอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ อาคารบรมราชกุมารี โดยท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังได้กล่าวถึงภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ระว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287