ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะผู้แทนจาก กฟผ. เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี และผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม

Example blog post alt

คณะผู้แทนจาก กฟผ. เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 62 แก่อธิการบดี และผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

29 ม.ค. 62 | 895 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี  ที่เดินทางมามอบของที่ระลึกในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น ได้เชิญคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ามอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ อาคารบรมราชกุมารี โดยท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา อีกทั้งยังได้กล่าวถึงภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ระว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543