ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะกับการเรียนรู้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2561

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะกับการเรียนรู้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

28 มิ.ย. 61 | 1303 view

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : 13.30 – 15.30 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะกับการเรียนรู้คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์ ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และนิสิต มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นิสิตมีพื้นที่ในการอ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบ ในการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ณ บริเวณลาน ชั้น 4 และ ชั้น 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : สยาม ไพรสนธิ์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1510