ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Example blog post alt

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

2 พ.ค. 61 | 1018 view

2 พฤษภาคม 2561  :   09.00 น.  ภาควิชาสื่อนฤมิต  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตให้พร้อมสำหรับการสมัครงาน และเข้าใจหลักการเตรียม Resume ในการสมัครงานได้อย่างเหมาะสม โดยได้เชิญ คุณยศศิริ  ประภาร  (ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ และปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด)  บรรยายพิเศษหัวข้อ “หลักการการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่างๆ  และเตรียม Resume ในการสมัครงานได้อย่างมืออาชีพ” และ “การพัฒนาบุคลิกให้พร้อมในการเข้าสู่โลกของงาน”  และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพรรณ  ยังมี  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ณ ห้องฉายภาพยนตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ   

ภาพ  :  คมสันต์  หงษ์อนันต์  

ข่าว   :  ณัฐกานต์  คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287