ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิยาการสารสนเทศ ร่วมประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือ (MoA) หลักสูตร 3+2 Fast Track Program ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Example blog post alt

คณะวิยาการสารสนเทศ ร่วมประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือ (MoA) หลักสูตร 3+2 Fast Track Program ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

โพสโดย

24 มี.ค. 66 | 1522392 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือ (MoA) หลักสูตร 3+2 Fast Track Program ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr.Thu-Hua Liu อธิการบดี Ming Chi University of Technology (MCUT) และคณะผู้บริหาร จาก สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา /ภาพ : เพจ MahasarakhamUniversity Thailand
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1522391