ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

Example blog post alt

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

17 พ.ย. 64 | 742 view

ด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาส ทางการศึกษา ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จึงได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ รายละเอียดดังนี้

admission.it.msu.ac.th

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40