ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ “การบูรณาการทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่ 1”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ “การบูรณาการทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่ 1”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

8 ต.ค. 63 | 72 view

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ “การบูรณาการทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่ 1” ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเทศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Entrepreneurial Ecosystem Development โดยมี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาระบบ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน จัดโดยศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525