ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 พ.ค. 62 | 53 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ให้กับบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้อง smart classroom โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ ปิตาคะโส เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำกระบวนการ


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 27 เม.ย. 62 | 60