ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / "ความเชื่อเพิ่นว่ามามันกำลังสิเกิดขึ้นเจ้าเชื่อบ่" เปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17

Example blog post alt

"ความเชื่อเพิ่นว่ามามันกำลังสิเกิดขึ้นเจ้าเชื่อบ่" เปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 17

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

6 ก.พ. 62 | 191 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการละครประจำปีสาขานิเทศศาสตร์ขึ้น ในชื่อ "เปิดม่านการละคอนครั้งที่ 17" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตผ่านกระบวนการสร้างละครเวที ณ ลานศิลปและวัฒนธรรมกลางแจ้ง (เล้าไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
.
สามารถติดตามข่าวสารของ"เปิดม่านการละคอนครั้งที่ 17" ได้ที่ https://www.facebook.com/lakornnitademsu


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู 27 เม.ย. 62 | 60