ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิต จากบุุคลากร นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิต จากบุุคลากร นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ต.ค. 61 | 31 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับบริจาคโลหิต จากบุุคลากร นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรณรงค์บริจาคโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เมื่อในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 87 คน รวม 34,800 ซีซี

ภาพ : อนุสรณ์ ศรีชมภู
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิวExample blog post alt

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการกู้ยืมทุน กรอ. 1/2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 14 ส.ค. 61 | 663