สำหรับนิสิต

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)   ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

กิจกรรมคณะ

หอเกียรติยศ

ผลงานรางวัล-รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ของอาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์  การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง ปปช

ราคากลางคณะรถตู้ [นข 984 มค]
MU 7 [กค 314 มค]
รถตู้ VIP [นข1793 มค]
รถตู้ 16 ที่นั่ง [นข 2826 มค]