ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นายธนัชชา ไชยคำภา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

Example blog post alt

นายธนัชชา ไชยคำภา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

8 มี.ค. 61 | 491 view

นายธนัชชา ไชยคำภา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง “Real-time Two Hand Gesture Recognition with Condensation and Hidden Markov Models” การรู้จำท่าทางของมือทั้งสองข้าง ด้วยการใช้เทคนิคคอนเดนเซชัน (Condensation Algorithms) ร่วมกับเทคนิคฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล (Hidden Markov Models) โดยได้นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในงาน International Workshop on Advanced Image Technology 2018 (IWAIT 2018) จัดโดย King Mongkut’s University of Technology Thonburi, IEEE Thailand Section โดยมี อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

*** งาน IWAIT เป็นเวทีระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยและวิศวกรที่สนใจในด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพขั้นสูง มีการจัดขึ้นนับตั้งแต่ปี 1998 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

โดยในปี 2018 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน IWAIT 2018 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คนจากหลายประเทศ การนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การนำเสนอแบบ Poster และการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation)


Example blog post alt

ลำดับรายชื่อ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 13 พ.ย. 61 | 204