ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

2 ก.ค. 61 | 159 view

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย   หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม (Informatics Training Center) คณะวิทยาการสารสนเทศ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  “โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย”  โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ  อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21  มิถุนายน  2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 19 เม.ย. 61 | 1005