Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน Online และโครงการ Internship

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้นิสิต พร้อม Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน Online และโครงการ Internship ส่งเสริมการฝึกงานและพัฒนาให้นิสิต พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT-213 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : สรยุทธ พละสุ

ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว

Comments are closed.