สโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ “จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อรำลึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ได้ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิต พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีมีจิตอาสา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more