เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยร่วมจัดทำต้นดอกเงินสมทบกฐิน จำนวนเงิน 9,198 บาท และทำโรงทานขนมไทย บริเวณลานตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more
ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖** มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐิน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี “กฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เลขบัญชี ๔๒๙-๐๖๕๙๓๔-๖ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ หรือ 
Read more