รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เพื่อถวายแก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภาพ : รชต วาจาสัตย์ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว
Read more