ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ระบบจับเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้พัฒนา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ