ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Example blog post alt

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

25 เม.ย. 61 | 1150 view

นายชาญณรงค์  แซ่จู  นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ของจังหวัดเลย (ประเภทประชาชนทั่วไป)  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เรื่อง “ตลาดคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง” ในการประกวดคลิป 77 ตลาดต้องชม  คลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”  ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market)  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ประกาศผลเมื่อวันที่ 5 เมษายน  2561
https://www.youtube.com/watch?v=ZstKeD0XyZA&feature=share


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524