ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติ

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

24 เม.ย. 61 | 973 view

วันที่ 23 เมษายน 2561 : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติ จำนวน 6 หลักสูตรวิชาได้แก่ หลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ นศ.บ.นิเทศศาสตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.สื่อนฤมิต และ วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์

ภาพ : ฉัตรชัย เรืองไทยสง / ธิดารัตน์ ฤทธิ์ทรงเมือง

ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543