ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติ

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

24 เม.ย. 61 | 1058 view

วันที่ 23 เมษายน 2561 : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบปกติ จำนวน 6 หลักสูตรวิชาได้แก่ หลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ นศ.บ.นิเทศศาสตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.สื่อนฤมิต และ วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์

ภาพ : ฉัตรชัย เรืองไทยสง / ธิดารัตน์ ฤทธิ์ทรงเมือง

ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287