ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มห

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

19 เม.ย. 61 | 3135 view

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ในวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561  

          ทั้งนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 19 เมษายน 2561

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525