ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) คณะวิทยา

Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือก “โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ) คณะวิทยา

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 เม.ย. 61 | 455 view

https://i.froala.com/download/26de5ef25ca1a654ee9d53b8f8156915d99fb559.jpg?1522896603" style="width: 500px;" class="fr-fic fr-dib fr-shadow">

https://i.froala.com/download/0426e1fee8ea076f41efe1bad7fcd21ee7619588.jpg?1522896657" style="width: 500px;" class="fr-fic fr-dib fr-shadow">

https://i.froala.com/download/0f5e4998450f620bc87445a8069e785273e97a06.jpg?1522896665" style="width: 500px;" class="fr-fic fr-dib fr-shadow">


https://i.froala.com/download/688a0cb48eb6b34cda6dc87965a3139543ddae86.jpg?1522896676" style="width: 500px;" class="fr-fic fr-dib fr-shadow">

https://i.froala.com/download/4a9e9a5195a86aa309154a3f11a84c397657f971.pdf?1522896107">DOWNLOAD.pdf


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53