ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานรางวัล-รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของอาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101

Example blog post alt

ผลงานรางวัล-รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของอาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

20 มี.ค. 61 | 2125 view

ผลงานของ อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  แสงแก้ว  สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ชื่อโครงการ “การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101 HR-RES101 Algorithms  หมวดโครงการ :  Best 2018 การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) โดยใช้ Image Processing   จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  (The Twentieth National Software Contest : NSC 2018)  ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 40,000  บาท  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม  2561  ณ  ไอส์แลนด์ฮอลล์   ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524