ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานรางวัลชมเชย-ของนิสิตภาควิชา-CS จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

Example blog post alt

ผลงานรางวัลชมเชย-ของนิสิตภาควิชา-CS จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

20 มี.ค. 61 | 1443 view

นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  (The Twentieth National Software Contest : NSC 2018)  ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  เป็นผลงานของนิสิตประกอบด้วย นายสงกรานต์ อาษานาม  และนายกิตติธร เสริมไธสง  เรื่อง “ระบบการตรวจจับการคัดลอกผลงานแบบสองภาษา: ไทย-อังกฤษ” (โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย Thai Plagiarism Detection)  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000  บาท  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม  2561  ณ  ไอส์แลนด์ฮอลล์   ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524