ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)

Example blog post alt

นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

7 มี.ค. 61 | 2445 view

นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018) จำนวน 3 โครงการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1. เรื่อง “ระบบการตรวจจับการคัดลอกผลงานแบบสองภาษา: ไทย-อังกฤษ” (โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย Thai Plagiarism Detection) เป็นผลงานของนิสิตประกอบด้วย
นายสกรานต์ อาษานาม และนายกิตติธร เสริมไธสง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. เรื่อง “การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กประถม (โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้) เป็นผลงานของนิสิตประกอบด้วย นายศตคุณ ศรีสม นายเกียรติศักดิ์ อินทร์นอก โดยมี อาจารย์พชระ พฤกษะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3. เรื่อง “แอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ” (โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Application) เป็นผลงานของนิสิตประกอบด้วย นายพัทธนันท์ ติ่งพัฒนะ นายธวัชชัย ประชุมพันธ์ โดยมี อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ รอบชิงชนะเลิศ จะจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nectec.or.th/nsc/
National Software Contest, NECTEC, Thailand nectec.or.th


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287