ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานของอาจารย์จากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)

Example blog post alt

ผลงานของอาจารย์จากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

7 มี.ค. 61 | 743 view

ผลงานของอาจารย์จากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC 2018) หมวดโครงการ : Best 2018 การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) โดยใช้ Image Processing เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1. ชื่อโครงการ“ระบบตรวจจับใบหน้าแบบเร็วที่สุดสำหรับตรวจนับคน(The Faster Face Detection System for Human Detection)” เป็นผลงานของ อาจารย์จิณณวัตร ทะลาสี

2) ชื่อโครงการ“การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101 (Counting People Using Haar Cascade , Faster R-CNN and Tiny Face HR-RES101 Algorithms) เป็นผลงานของ อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว

ทั้งนี้ รอบชิงชนะเลิศ จะจัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival 2018) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nectec.or.th/nsc/


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525