ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว English Exit-Exam สัญจร

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว English Exit-Exam สัญจร

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

13 ก.พ. 61 | 1049 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 : นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการติว English Exit-Exam สัญจร จัดโดย งานศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป โดยมีอาจารย์ของศูนย์ภาษา ให้ความรู้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้มีกระบวนการในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287