ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

Example blog post alt

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 กรกฏาคม 2565
Onsite : ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์
⏱เวลา : 08.30 น. เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch6tWjCWGGP-TRF09K2PO6RYQglYGVf9tnDwUQlnZGTclSbA/viewform
----------------
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 083 750 9194


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53