ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2560

Example blog post alt

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2560

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

22 ม.ค. 61 | 1954 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จัดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (Computer for Community)  เพื่อให้นิสิตมีทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และส่วนรวม  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในค่าย ได้แก่  การอบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว  (Animation)  ด้วยโปรแกรม  flash player  อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office  การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน  กิจกรรมสันทนาการชาวค่าย  และกิจกรรมสวดมนต์  ในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2561  ณ  โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  ทรงรัมย์  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557