ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกท่าน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

Example blog post alt

ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกท่าน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

10 เม.ย. 65 | 451 view

คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันของคณะวิทยาการสารสนเทศ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกท่าน ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 16-17 เมษายนศกนี้ ด้วยความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จของทุกท่าน


Example blog post alt

แนวปฏิบัติการให้บริการผู้ติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย จตุภูมิ จวนชัยภูมิ 30 มิ.ย. 65 | 7