ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

Example blog post alt

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

โพสโดย รชต วาจาสัตย์

7 เม.ย. 65 | 1523728 view

ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการติวฟรี ก.พ. (ภาค ก) รูปแบบออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม Cisco Webex
ติว วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

โพสโดย 9 มิ.ย. 66 | 1523727