ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

Example blog post alt

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

7 เม.ย. 65 | 442 view

ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญนิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการติวฟรี ก.พ. (ภาค ก) รูปแบบออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม Cisco Webex
ติว วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565


Example blog post alt

แนวปฏิบัติการให้บริการผู้ติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย จตุภูมิ จวนชัยภูมิ 30 มิ.ย. 65 | 7